Referat, bestyrelsesmøde i Paarup borger-og idrætsforening. Torsdag d. 16/2-2012

Deltagere:  Morten Kromann, Brian Paulman, Jonas Rasmussen, Helle Lauritsen, (Frits Laursen)

 

Fraværende: Henrik Hven

1. Frits informerer fra bestyrelsen tidligere år – hvad skal den nye bestyrelse være opmærksom på. 

-  Inden 1 marts skal der søges grundtilskud – det plejer John Hansen at stå for, så spørg ham

   efter information. Skemaet kan dog findes på nette.

-  Overlevering af papirer fra div. fra den gamle bestyrelse. Morten gemmer mappen

Vi skal huske at søge om spiritustilladelse ved midt-og Vestjyllands politi når vi skal afholde

   div. arrangementer.

Hvis der skal holdes fester i telt skal vi søge om brandgodkendelse.

Huske at omadresser post til PBIF.

Ang. møder der skal afholdes med kommunen – kontakt John Hansen da han plejer at stå for

   dem.

Vedr. sommerfesten vil vi gerne høre om vi må kontakte Frits og John S. Det må vi gerne men

   i forhold til Frits så er det for at få informationer o. lign ikke for arbejde da han er hængt op

   af sine egne arbejdstider.

Nøglerne til bommene til legepladsen har Morten, John Hansen og John S.

2. Fordeling af poster i den nye bestyrelse.

Morten Kromann – formand

Brian Paulman – næstformand

Henrik Hven – kasserer

Helle Lauritsen – sekretær

-  Jonas Rasmussen – medlem af borgerforeningen.

3. Aktivitesplan.

Vi skal have lavet en aktivitetsplan hvor folk i byen kan se hvad der foregår af forskellige

   arrangementer.

Sankt Hans. I forbindelse med Sankt Hans skal vi huske at søge om tilladelse til at flytte bålet

   fra pladsen ved klubhuset og over til det grønne område.

Sommerfest/sportsfest. Der skal være gadefodbold, lotterispil – noget for både børn og

   voksne. Der skal være spisning og efterfølgende fest.

-  Vi skal forsøge at få formidlet ud hvad der skal foregå, så vi kan få god tilslutning fra byen

   samt de nærtliggende byer. Dette kan bl.a. gøres ved de to dagplejere der bor i byen samt i

   børnehaverne, så vi kommer ud til børnefamilierne.

-  Der skal være et festudvalg som kan arrangeres og være tovholdere på dette.

Fastelavnsfest. Et tilbagevendende arrangement som gir børnene mulighed for sjov og spas.

   Vi har efterhånden så mange børn at dette er muligt.

-  Evt. en fastelavnstøndeslagning for voksen kunne være en ide for sammenholdet i byen.

Juletræsfesten fra sidste år var et hit og skal være et tilbagevendende arrangement. Evt. i

   forbindelse med 1 søndag i advent hvor man kan koble det sammen med at juletræet i

   byen tændes.

-  Skal juletræet så fremover være større og skal der købes lysnet til i stedet for kæder

   med lys?

4. Der skal i forbindelse med de forskellige arrangementer udarbejdes en mappe hvori der er

   informationer om hvad man indkøber/bruger/har i overskud osv. Så man i fremtiden kan gå tilbage

   og bruge dem som vejledning.

   Når et arrangement er overstået skal det evalueres og dette skal også i mapperne til fremtidig brug.

5. Arbejdsweekender – også i kalenderen. Den 1 lørdag i hver måned skal være arbejdslørdag for

   byen, hvor man kan få lavet de ting der skal renoveres eller bygges op. Der skal på de pågældende

   lørdage være en person fra foreningen der er primus motor for dagen og er den der ved hvad der

   skal laves, samt være den de deltagende kan kontakte. Der skal sørges for mad og drikke og alle

   skal have en god dag ud af det. (kl.9-?)

   Jonas tager den første lørdag (d. 3 marts 2012)

6. I forbindelse med punkt 5 skal vi have et møde med klubhuset, så vi kan få et godt samarbejde op

   at stå. Det er ikke kun borgerforeningen som har ting der skal arbejdskræfter til, men klubhuset

   trænger også til en kærlig hånd. Helle indkalder til møde torsdag i uge 8.

7. Hjemmeside. Skal borgerforeningen have sin egen hjemmeside?? Brian vil booke domænenavnet

   PBIF for en sikkerheds skyld.

   Brian vil også på facebook oprette en side til byens borgere hvor de kan se kalenderen og dermed

   være deltagende i byens aktiviteter. Bestyrelsesmøderne skal også stå i kalenderen så byens

   borgere har mulighed for at melde ind med ting som de ønsker at bestyrelse tager op.

8. Fast dato for møder? En gang hver måned. (torsdag omkring d 15 i måneden)

9. Morten vil prøve at få scannet alle papirerne fra den gamle bestyrelse ind så vi har dem på PC

10. Næste møde afholdes d.15/3-2012 kl. 20 hos Brian.

 

Tak for god ro og orden

 

Helle Lauritsen.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Pårup Montage
  • TB Bogføring
  • XL-Bording
  • Dan sweep
  • Brunsvig-bst
  • Adapt Transportbånd & remme
  • Kayerødes Køreskole
  • Jysk Malerirestaurering
  • stigeteknik