Referat:  Tirsdag d. 17/4-2012

Tilstede: Helle, Morten, Brian, Henrik, Jonas og John.

1.Der skal sættes skilte op, hvem gør det ?? John H sørger for at dette bliver gjort.

Disse skal stå både ved legepladsen samt ved klubhuset. De der sætter dem op bestemmer hvor højt de skal sidde.

De skal stå ved indgangene til det grønne område.

Hertil skal noteres at Jonas siger at han indtil videre vil tage sig af affaldet fra skraldespandende på legepladsen.

Der skal sættes shelters op på det grønne område. Der er materialer samt vejledning i hvordan det skal gøres. John H finder nogen til dette arbejde. Deadline for opsætningen er 3 uger – dvs. d. 10 maj. (for den store)

I forbindelse med det der bliver lavet på det grønne område, skal der også plantes træer. Alm og frugttræer. Kommunen sørger for dette.

Minilegepladsen skal der bestilles ting til. Tre vippedyr hvoraf den ene skal være til flere børn. Skal stå i forbindelse med den store legeplads. Det skal den nye gynge også.

John H har købt grilludstyr hjem til bålhytten og han kender en naturvejleder der gerne vil komme forbi og vise og forklare hvad man kan med denne hytte samt dens remedier.

Der kommer også to og et halvt borde bænke sæt mere til pladsen.

2.Arbejdsdagen d 7/4-2012. Jonas meldte fra som tovholder med John Skærbæk trådte til. Morten kom med mad og drikke.

Husk mail ang arbejdsweekend.

John H vil dele pjece ud til byen om vores faste aktiviteter – Charlotte laver den ??

3.Der er kommet nyhedsmail fra landdistrikstrådet.

4.Festudvalget: De har afholdt et godt møde ang sommerfesten. Der er en budgetramme på 40.000 ,- Martin vil gerne fremlægge pjecen der er blevet lavet til næste møde. Og dette mødes skal afholdes ved Helle og Martin. Der er også blevet spurgt ad ang flytning af vores sankt hans bål men vi har ikke hørt noget endnu. (sankt hans bålet bliver ikke åbnet for folk haveaffald. Det skal være et ordenligt og ikke så stort bål som vi plejer)

5.Bålhytte: John S har fundet en tagdækker og fået et tilbud på 3000 ,- (dette er dog uden papir) Brian finder en anden tagdækker og forhører sig ad med tilbud.

6.Havetraktor: Beslutningen om hvorvidt vi skal beholde den der er køaf Martin er op til Martin. Hvis han ikke vil købe den tilbage beholder visionsgruppen den.

7.Evt: Affaldsdagen: vi skal bruge en trailer til sortering af affald. Der vil blive solgt øl og vand…

Næste møde er d 15-5-2012 kl 19.30 hos Helle og Martin.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Kayerødes Køreskole
  • Dan sweep
  • Brunsvig-bst
  • stigeteknik
  • Adapt Transportbånd & remme
  • Jysk Malerirestaurering
  • TB Bogføring
  • Pårup Montage
  • XL-Bording