Bestyrelsesmøde 18-09-2012


Referent Henrik

Afholdte arrangementer: Sommerfest et godt arrangement som endda gav overskud.

Vi kører videre næste år , gruppen supplerer sig selv.

Sct, Hans: vi flytter børnearrangementet ind i Smelteren næste år. Præsten kommer gerne igen.
Skal måske skilte bedre næste år

Visionsgruppen:

Vi har fået 10000 til træer i det grønne område af Nordeafonden

Multibane er aflyst

Bålhytte projekt er næsten færdigt mangler kun kærlighedsgynge og opgørelse af timer.forventes afsluttet inden næste møde

Kommende arrangementer:

Kun græsslåning på menuen i øjeblikket.

Plæneklipper klargøring et muligt arrangement

Plæneklipning ved klubhuset, ……

Næste møde 16. oktober kl . 19.30 hos John

Refenrent Henrik
.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Jysk Malerirestaurering
  • XL-Bording
  • TB Bogføring
  • stigeteknik
  • Dan sweep
  • Kayerødes Køreskole
  • Brunsvig-bst
  • Adapt Transportbånd & remme
  • Pårup Montage