Referat tirsdag d. 22/1-2013

Alle deltagende undtagen Brian.

·         Referat fra sidst er godkendt.

 

·         Visionsgruppen 2012+, hvad skal den i fremtiden.

John Hansen fremlægger: Det er borgerforeningen der bestemmer hvem der sidder i visions gruppen.

Synes at det er en god ide at den fortsætter i fremtiden, det er dog vigtigt at det er som en gruppe og ikke kun en enkelt person der kører showet. Der skal være flere om opgaverne.

Gruppens funktion i forhold til kommunen er positiv og hvis gruppen ikke varetager disse opgaver overgår de til borgerforeningen.

Regninger til visions gruppen skal sendes til visionsgruppen og IKKE til borgerforeningen..

Visionsgruppens opgave er at søge midler.

Visionsgruppen fortsætter men der er stort behov for strukturændringer – John H vil gerne have borgerforeningens kasserer med i visionsgruppen.

 

·         Generalforsamling 2013

Den skal meldes ud 3 uger før afholdelse. Henrik kontakter Ikast avisen for at få notits deri. Dato 19/2-2013

Hvem er på valg:        Jonas er på valg, genopstiller ikke

                                          Henrik er på valg, genopstiller.

John H Taler på generalforsamlingen:                         LAG

                                                                                                    LDR

                                                                                                    Klubhus

                                                                                                    Visionsgruppen

 

·         Medlemstegning/liste:

Prisen for medlemskab er steget fra 50 – 100 kr.

Vi går rundt ad 2 omgange og derefter lægges der seddel i postkassen.

Morten og Henrik tager husstande uden for byen, Kay og Jonas tager Teglværksvej, Viborgvej, Egelund, Ringkøbingvej.

Helle og Brian tager H Jakobsens Vej, Hiabsvej, Krovejen.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Kayerødes Køreskole
  • stigeteknik
  • Pårup Montage
  • Dan sweep
  • TB Bogføring
  • Adapt Transportbånd & remme
  • Jysk Malerirestaurering
  • XL-Bording
  • Brunsvig-bst