Referat fra bestyrelses møde d. 26.2.2013

Fremmødte: Ivan, Brian, Morten, Poul, Helle, Henrik og Henrik
 
Diagent:
Morten
 
Referat:
Henrik A.
 
Sidste referat:
Godkendt
.
Uddeling af bestyrelses poster:
Formand – Morten, næstformand – Brian, Kassér – Henrik V., Sekretær – Helle, menig bestyr. medl. – Poul, 1. supp. – Henrik, 2. supp.- Ivan.

Afholdte arrangengementer:
Generalforsamling, ca. 28 deltager – godt møde.

Kommende arrangementer:
Bålhytte/Shelter, der følges op på næste bestyr. møde ang.  hvad der skal ske.
Støjværn ud mod A13, Poul strikker en klageopskrift sammen, som skal bruges til en underskrift indsamling m.m.
Græsslåning, Jonas bliver tovholder her. Der bliver arr. et hævekort til benzin m.m.
Muldvarpeskud på grønt område, Ivan og Brian arr. fælder m.m.
Nyhedsbrev, Brian formidler det indkommende materiale ud.
Hold Danmark rent, indsamling af skral d. 21.4.2013, husk sortering og løbende opsamling af skral.

Evt.:
Busafgange/ankomster til Pårup eller mangel på samme, Ivan vil arbejde på det.
Morten kontakter kommunen, for at høre om hvad der er af aftaler, vedr. grønt område m.m.
Byporte, forslag ønskes, gerne vedligeholdelses frie løsninger.

Næste møde:
26.3.2013 hos Helle
 
 

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Dan sweep
  • Kayerødes Køreskole
  • Jysk Malerirestaurering
  • Pårup Montage
  • Adapt Transportbånd & remme
  • XL-Bording
  • stigeteknik
  • Brunsvig-bst
  • TB Bogføring