Referat fra PBIF møde hos Henrik Hven 2013-05-07 kl 20:00

Inviterede : HELA; MOKR; HEHU; POBU; IVSO; HEHV; BRPA
Fremmødte : MOKR; BRPA; HEHV; IVSO

MOKR valgt til mødebestyrer,

Valg af referent: POBU valgt til referent

Godkendelse af referat: Referater er godkendt.

Afholdte arrangementer: Ingen afholdte arrangementer.

Aflyst arrangement med Affaldsindsamling

Kommende arrangementer:
Græsslåning: Græsslåning starter Søndag d. 12/5 kl.10

Støjværn: Indsamling af underskrifter.
Frivillige:
Ole Paulmann
Annette Kloster
Annette Sofia Skotte
Poul Bundgaard
BRPA sender adresseliste og kontaktdata til POBU

Sommerfest:
Dato er sat til 17-18. August BRPA har sørget for booking - vigtigt at søndag er med hele dagen.
Musik er bestilt. (HEHV)
Mad er booket. (HEHV)
Menu 100kr/person.
Udkald til frivillige - BRPA skriver på hjemmesiden.
Festen har fået underskudsgaranti på 10.000 fra kommunen.

Muldvapper: Bekæmpelsen er i gang, men der er ikke fanget nogle endnu i år.

Evt.

Næste møde fastsat til 18.juni kl.20:00 hos Annette og Poul, Viborgvej 22

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • TB Bogføring
  • Dan sweep
  • Kayerødes Køreskole
  • Brunsvig-bst
  • XL-Bording
  • Adapt Transportbånd & remme
  • Jysk Malerirestaurering
  • stigeteknik
  • Pårup Montage