Referat fra PBIF møde hos Henrik Hven 2013-05-07 kl 20:00

Inviterede : HELA; MOKR; HEHU; POBU; IVSO; HEHV; BRPA
Fremmødte : MOKR; BRPA; HEHV; IVSO

MOKR valgt til mødebestyrer,

Valg af referent: POBU valgt til referent

Godkendelse af referat: Referater er godkendt.

Afholdte arrangementer: Ingen afholdte arrangementer.

Aflyst arrangement med Affaldsindsamling

Kommende arrangementer:
Græsslåning: Græsslåning starter Søndag d. 12/5 kl.10

Støjværn: Indsamling af underskrifter.
Frivillige:
Ole Paulmann
Annette Kloster
Annette Sofia Skotte
Poul Bundgaard
BRPA sender adresseliste og kontaktdata til POBU

Sommerfest:
Dato er sat til 17-18. August BRPA har sørget for booking - vigtigt at søndag er med hele dagen.
Musik er bestilt. (HEHV)
Mad er booket. (HEHV)
Menu 100kr/person.
Udkald til frivillige - BRPA skriver på hjemmesiden.
Festen har fået underskudsgaranti på 10.000 fra kommunen.

Muldvapper: Bekæmpelsen er i gang, men der er ikke fanget nogle endnu i år.

Evt.

Næste møde fastsat til 18.juni kl.20:00 hos Annette og Poul, Viborgvej 22